Algemene Voorwaarden Surfana Zomerkampen

Algemene voorwaarden

Boeken van het Zomerkamp
Bij het boeken van een Zomerkamp ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer je minderjarig bent, verklaar je dat je hiervoor toestemming hebt van een ouder of verzorger. Na een boeking via onze website wordt een boekingsbevestiging opgemaakt en per mail verstuurd. Hiermee is de boeking bevestigd. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd.

Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van Surfana Vlieland is vrijblijvend en kan eventueel worden herroepen. Dit kan voorkomen wanneer een vakantie is volgeboekt.


Betalen van het Zomerkamp
Tot 1 maart geldt de “vroege vogel korting”. Het Zomerkamp naar Vlieland kan tot deze datum worden geboekt voor een gereduceerd tarief van €465,-. Deze korting geldt alleen als het bedrag voor 1 maart ook volledig betaald is. Na deze datum geldt het normale tarief van €495,-.

Na het boeken krijg je de mogelijkheid jouw boeking direct te betalen (via iDeal) of om later te betalen. Als je de optie kiest om later te betalen, ontvang je van ons een email met de betaalinstructies. De boeking dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van het geboekte Zomerkamp te zijn betaald.


Annuleren van het Zomerkamp
Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 21 dagen voor aanvang het zomerkamp annuleren. Hiervoor wordt €50,- in rekening gebracht.

  • Bij annuleren tussen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het Zomerkamp zal 50% van de kosten van het zomerkamp in rekening worden gebracht.
  • Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van het zomerkamp zullen de volledige kosten van het Zomerkamp in rekening worden gebracht.

Als je zelf niet meer in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het Zomerkamp en je vindt zelf iemand anders die jouw plek in kan nemen, dan kan dit kosteloos worden gewijzigd.


Persoonlijke informatie en het melden van bijzonderheden
Surfana Vlieland vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het Zomerkamp van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft de leeftijd van de deelnemer, maar ook eventueel een geestelijke of lichamelijke handicap.

Als u het Zomerkamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in bezit is van zwemdiploma A en B), fietsen, lopen, en dat de deelnemer ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft. De deelnemer moet zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is, bent u verplicht dit bij de boeking op te geven.

U bent verplicht om bij de boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kunt u denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, etc. Mocht er na het boeken van het Zomerkamp een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. Als blijkt dat er belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer is achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de deelnemers onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.


Identificatieplicht
Je bent in Nederland vanaf 14 jaar verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen wanneer politie of andere toezichthouders daar om vragen. Zorg dat je deze bij je hebt als je 14 jaar of ouder bent. Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als uw kind geen eigen ID-bewijs heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven. Er is een kluis op locatie aanwezig waar alle persoonsdocumenten veilig in kunnen worden opgeborgen.


Zomerkamp regels
Alle deelnemers van het Zomerkamp zijn verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels ter bevordering van een goede uitvoering van het Zomerkamp. Je dient dan ook de regels te accepteren die door aanwezige begeleiders worden opgesteld. Iedere deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het Zomerkamp wordt bemoeilijkt en/of de naam van Surfana Vlieland wordt geschaad, kan door Surfana Vlieland van (voortzetting van) het Zomerkamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de regels opgesteld door Surfana Vlieland kan betekenen dat je van (voortzetting van) het Zomerkamp wordt uitgesloten. U hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten Zomerkamp dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uiterlijk binnen 24 uur de deelnemer de locatie heeft verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van u naar een ander adres reist waar de deelnemer terecht kan. Er dient tijdens het Zomerkamp tenminste één persoon (ouder of verzorger) telefonisch bereikbaar te zijn.

Surfana Vlieland doet haar uiterste best om de deelnemers de leukste vakantie van hun leven te bezorgen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal afspraken om het Zomerkamp voor iedereen zo leuk mogelijk te maken.

  • De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd.
  • Wanneer een deelnemer ergens zelfstandig heen wilt gaan, kan dit pas na overleg met de begeleiding en altijd samen met minimaal twee andere deelnemers.
  • Gemengd slapen is niet toegestaan.
  • Uitgaan (alleen bij 16-18 jaar) gebeurt altijd met de groep en de begeleiding samen.
  • In en om onze tenten mag niet gerookt worden.
  • Het nuttigen of bezitten van alcohol en/of drugs is verboden.

We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer een deelnemer zich niet aan de regels houdt, zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Hierbij worden ook de ouders ingelicht. Na de volgende overtreding wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Bij ernstige overtredingen of strafbare feiten (alcohol, drugs) volgt onmiddellijke uitsluiting, zonder dat er een officiële waarschuwing gegeven hoeft te zijn.


Aansprakelijkheid Surfana Vlieland
Surfana Vlieland kan in geen enkele situatie aansprakelijk gesteld worden voor schade, vermissing of diefstal van waardevolle spullen van deelnemers. Surfana Vlieland raadt deelnemers af om waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en camera’s, mee te nemen op Zomerkamp. Dit niet zozeer uit veiligheidsoverwegingen, maar vooral ter bevordering van de gezelligheid van het Zomerkamp.

Gevonden voorwerpen worden door Surfana Vlieland tot 7 dagen na afloop van het Zomerkamp bewaard. Deze voorwerpen kunnen op kosten van de deelnemer worden teruggestuurd.

Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer of te harde wind, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is Surfana Vlieland niet gebonden aan teruggave van een deel van de geldsom. Surfana Vlieland is een flexibel bedrijf en zal altijd voor een leuk alternatief zorgen.

De medewerkers van Surfana Vlieland zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Surfana Vlieland.


Aansprakelijkheid deelnemer
Iedere deelnemer moet controleren of hij voldoende verzekerd is voor dit specifieke Zomerkamp. Let hierbij op of surfen ook onder de dekking van de reisverzekering valt. De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal dat tijdens de vakantie aan hen in gebruik gegeven is.


Beeldmateriaal
Tijdens het Zomerkamp worden foto’s en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Surfana Vlieland. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit vooraf aan te geven.
Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden Surfana Vlieland niet. Dergelijke fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht kenbaar moeten zijn.


Surfana Vlieland
Copyright © 2015